DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGỌC PHƯỢNG CHỢ GẠO

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp Bình Hạnh, Xã Long Bình Điền, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại : 01239795879
Ngày cấp : 04/05/2015
Tên giám đốc : Nguyễn Thị Ngọc Phượng