DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIỀU DŨNG

Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp Mỹ Long, Xã Thiện Trí, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại : 01697760260
Ngày cấp : 07/05/2015
Tên giám đốc : Lê Văn Dũng