CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÊ THÀNH MỸ TG

CÔNG TY TNHH LÊ THÀNH MỸ TG
Lĩnh vực kinh doanh :
Địa chỉ : ấp Tân Phú, Xã Tân Hương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại : 01696169259
Ngày cấp : 06/05/2015
Tên giám đốc : Lê Thành Mỹ